• Start
 • FAQ
 • 05-Covid-19 | Potencjalne ograniczenia dla pasażerów przyjeżdżających do Francji

05-Covid-19 | Potencjalne ograniczenia dla pasażerów przyjeżdżających do Francji

Bilety Autokarowe | Polska - Wielka Brytania

FAQ - Często Zadawane Pytania

05-Covid-19 | Potencjalne ograniczenia dla pasażerów przyjeżdżających do Francji
Opublikowano:
28 maj 2020

Covid-19 Info

Wjazd do Francji jako celu podróży

Wjazd do Francji jest dozwolony dla obywateli polskich, którzy nie wykazują symptomów zakażenia i:

 • posiadają we Francji miejsce stałego zamieszkania – zezwolenie obejmuje ich małżonków i dzieci,
 • przejeżdżają tranzytem przez teren Francji do kraju, którego obywatelstwo posiadają lub do miejsca zamieszkania – zezwolenie obejmuje ich małżonków i dzieci, wykonują międzynarodowy przewóz towarów, w tym drogą wodną,
 • są pracownikami transgranicznymi,
 • są członkami personelu medycznego zaangażowanego w walkę z epidemią,
 • są członkami personelu lotów pasażerskich i cargo,
 • są członkami załóg statków rybackich,
 • są członkami personelu placówek zagranicznych z siedzibą we Francji,
 • są obywatelami francuskimi, ich małżonkami lub dziećmi,
 • przemieszczają się w celu opieki, odwiedzin lub zapewnienia miejsca zamieszkania dzieciom, w celu kontynuowania nauki w szkole, wizyty u członka rodziny w domu opieki lub dziecka w zakładzie wychowawczym.

Zalecane jest posiadanie dokumentów potwierdzających cel podróży.

Według informacji na rządowych stronach internetowych wjazd pracowników sezonowych, w szczególności do prac rolnych, jest dozwolony z ważnych przyczyn ekonomicznych. Zalecamy kontakt pracodawcy z lokalną prefekturą w celu potwierdzenia tej możliwości przed podjęciem decyzji o wyjeździe.

Możliwości podróży do Polski

Bezpośrednie przejazdy autokarowe między Paryżem i południem Francji a Polską zostały wznowione od 16.05.2020 przez firmę Sindbad . Osobom podróżującym samochodem zalecamy kierowanie się bezpośrednio na granicę francusko-niemiecką w celu uniknięcia dodatkowych kontroli. Przejazd przez Belgię i Holandię jest możliwy; są prowadzone kontrole na granicy belgijskiej. Przejazd przez Szwajcarię jest możliwy; są prowadzone kontrole na granicy. Stan ten może ulec zmianie decyzją władz poszczególnych krajów.

Tranzyt przez Francję

Obywatele polscy, ich małżonkowie i dzieci oraz osoby pozostające pod ich stałą opieką mogą przejeżdżać tranzytem do Polski lub do innego kraju stanowiącego ich miejsce zamieszkania. W przypadku przejazdu tranzytem do kraju innego niż Polska zalecamy posiadanie dokumentów potwierdzających ten fakt. Przy każdej kontroli policyjnej i granicznej należy wyraźnie zaznaczyć zamiar tranzytu.

Wszyscy cudzoziemcy zamierzający przekroczyć granicę Francji niezależnie od celu podróży są zobowiązani do wypełnienia deklaracji celu podróży. Deklaracja jest dostępna w języku francuskim i angielskim. Francja prowadzi kontrole graniczne na granicach drogowych tylko przy wjeździe do kraju. Wyjazd z Francji do innych krajów UE i do Wielkiej Brytanii nie jest kontrolowany.

Przeczytaj więcej https://www.gov.pl/web/francja/koronawirus---informacje-dla-podrozujacych-z-i-przez-francje

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy


PODAJ DALEJ