Bilety Autokarowe
UK - Polska

FAQ - częste pytania
 • Start
 • FAQ | Częste Pytania

FAQ | Często zadawane pytania

Bagaż, godziny odjazdów, przewóz dzieci, zniżki i upusty, przystanki autokarowe......

Bilety do Polski | Często Zadawane Pytania

Najczęściej zadawane pytanie odnosnie sprzedaży biletów autokarowych... Trasy, przewoźnicy, dzieci w podróży, dozwolony bagaż, godziny odjazdów, przystanki, przesiadki etc... Więcej informacji?... Prosimy o kontakt mailowy, lub telefoniczny. Szczegóły u dołu tej strony...

Przewozy Autokarowe Polska UK | Przewozy autokarowe Wielka Brytania Polska | Autokary do Polski | Przewozy Autokarowe Anglia Polska | Przewozy Autokarowe do Polski UK|Bilety Autokarowe Polska UK | Bilety autokarowe Wielka Brytania Polska | Autokary do Polski UK | Bilety Autokarowe Anglia Polska | Bilety do Polski UK

Autokary do Polski z UK - prom czy Eurotunel?

Zwykle, w większości przypadków autokary z UK do Polski wykorzystują połacznia pociągem przez Eurotunnel.

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

01-Covid-19 | Do jakich miast jeździ teraz Sindbad?

Covid 19 info

Aktualna lista połączeń oraz miast do których jeżdżą autokary Sindbad dostępna jest na naszej stronie pod linkiem https://www.sindbad.pl/pl/map

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

02-Covid-19 | Bezpieczeństwo pasażerów podczas podróży

Covid-19 Info

W trosce o wspólne bezpieczeństwo naszych Pasażerów oraz załogi, na pokładach autokarów firmy Sindbad stosujemy najwyższe standardy i zasady:

 • oczekując na autokar zachowaj bezpieczny dystans pomiędzy osobami znajdującymi się na przystanku,
 • w cenie biletu gwarantujemy podwójne miejsce siedzące w autokarze,
 • obowiązkowe jest podróżowanie w maseczce ochronnej lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos,
 • na pokładach naszych autokarów dostępne są środki do dezynfekcji rąk, a po każdym kursie autokary poddawane są kompleksowej dezynfekcji i ozonowaniu,
 • przed podróżą prosimy o zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dot. możliwości przekraczania granic oraz zaleceniami GIS,
 • przy zakupie biletu podaj swój numer telefonu i adres mailowy.
Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

03-Covid-19 | Kwarantanna po przyjeździe do Polski autokarem z zagranicy?

Covid-19 Info

Przyjeżdżając do Polski po 16.05.2020 z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG) z kwarantanny zwolnione są osoby przekraczające granicę:

 • w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczpospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach (nie dotyczy pracowników medycznych oraz zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej);
 • będące uczniami i studentami pobierającymi naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami i studentami w celu umożliwienia tej nauki;
 • będące dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem.

Przeczytaj więcej http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087801.pdf

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

04-Covid-19 | Kwarantanna po przyjeździe do Wielkiej Brytanii autokarem z zagranicy?

Covid-19 Info

Informacja dla osób przybywających do Wielkiej Brytanii

Rząd brytyjski planuje wprowadzenie od 8 czerwca br. obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny dla osób przybywających do Wielkiej Brytanii z zagranicy.

Przeczytaj więcej https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/koronawirus-w-wielkiej-brytanii--zalecenia-dla-mieszkancow-oraz-podrozujacych2

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

05-Covid-19 | Potencjalne ograniczenia dla pasażerów przyjeżdżających do Francji

Covid-19 Info

Wjazd do Francji jako celu podróży

Wjazd do Francji jest dozwolony dla obywateli polskich, którzy nie wykazują symptomów zakażenia i:

 • posiadają we Francji miejsce stałego zamieszkania – zezwolenie obejmuje ich małżonków i dzieci,
 • przejeżdżają tranzytem przez teren Francji do kraju, którego obywatelstwo posiadają lub do miejsca zamieszkania – zezwolenie obejmuje ich małżonków i dzieci, wykonują międzynarodowy przewóz towarów, w tym drogą wodną,
 • są pracownikami transgranicznymi,
 • są członkami personelu medycznego zaangażowanego w walkę z epidemią,
 • są członkami personelu lotów pasażerskich i cargo,
 • są członkami załóg statków rybackich,
 • są członkami personelu placówek zagranicznych z siedzibą we Francji,
 • są obywatelami francuskimi, ich małżonkami lub dziećmi,
 • przemieszczają się w celu opieki, odwiedzin lub zapewnienia miejsca zamieszkania dzieciom, w celu kontynuowania nauki w szkole, wizyty u członka rodziny w domu opieki lub dziecka w zakładzie wychowawczym.

Zalecane jest posiadanie dokumentów potwierdzających cel podróży.

Według informacji na rządowych stronach internetowych wjazd pracowników sezonowych, w szczególności do prac rolnych, jest dozwolony z ważnych przyczyn ekonomicznych. Zalecamy kontakt pracodawcy z lokalną prefekturą w celu potwierdzenia tej możliwości przed podjęciem decyzji o wyjeździe.

Możliwości podróży do Polski

Bezpośrednie przejazdy autokarowe między Paryżem i południem Francji a Polską zostały wznowione od 16.05.2020 przez firmę Sindbad . Osobom podróżującym samochodem zalecamy kierowanie się bezpośrednio na granicę francusko-niemiecką w celu uniknięcia dodatkowych kontroli. Przejazd przez Belgię i Holandię jest możliwy; są prowadzone kontrole na granicy belgijskiej. Przejazd przez Szwajcarię jest możliwy; są prowadzone kontrole na granicy. Stan ten może ulec zmianie decyzją władz poszczególnych krajów.

Tranzyt przez Francję

Obywatele polscy, ich małżonkowie i dzieci oraz osoby pozostające pod ich stałą opieką mogą przejeżdżać tranzytem do Polski lub do innego kraju stanowiącego ich miejsce zamieszkania. W przypadku przejazdu tranzytem do kraju innego niż Polska zalecamy posiadanie dokumentów potwierdzających ten fakt. Przy każdej kontroli policyjnej i granicznej należy wyraźnie zaznaczyć zamiar tranzytu.

Wszyscy cudzoziemcy zamierzający przekroczyć granicę Francji niezależnie od celu podróży są zobowiązani do wypełnienia deklaracji celu podróży. Deklaracja jest dostępna w języku francuskim i angielskim. Francja prowadzi kontrole graniczne na granicach drogowych tylko przy wjeździe do kraju. Wyjazd z Francji do innych krajów UE i do Wielkiej Brytanii nie jest kontrolowany.

Przeczytaj więcej https://www.gov.pl/web/francja/koronawirus---informacje-dla-podrozujacych-z-i-przez-francje

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

06-Covid-19 | Kwarantanna po przyjeździe do Niemiec autokarem z Polski?

Covid-19 Info

Do grup wyjętych spod obowiązku odbywania kwarantanny w przypadku braku symptomów po wjeździe do Niemiec należą:

 • osoby przewożące towary i ludzi (np. kierowcy, maszyniści);
 • osoby pracujące w firmach transportowych i przekraczające granice z powodów służbowych (np. konduktorzy, marynarze);
 • osoby regularnie przekraczające granicę w celu dojazdu do pracy lub przyjeżdżające do Niemiec do pracy lub na konieczne leczenie do 5 dni;
 • osoby powracające z zagranicy w przeciągu 48 h od wyjazdu z Niemiec;
 • osoby, które wjeżdżają do Niemiec z bardzo ważnego powodu (np. współdzielenie opieki nad dzieckiem, opieka nad osobami potrzebującymi);
 • osoby udające się przez Niemcy w tranzycie (np. Polacy wracający z Francji do Polski jako miejsca stałego zamieszkania, jak i Polacy jadący do Niderlandów jako miejsca wykonywania pracy).

WAŻNE! Zawsze należy mieć przy sobie odpowiednie dokumenty potwierdzające powód wjazdu do Niemiec (lub przejazdu przez Niemcy) do okazania podczas kontroli.

W przypadku poniższych grup pracowników zwolnionych z obowiązków kwarantanny przy braku występowania symptomów potrzebne jest posiadanie zaświadczenia o pilnej potrzebie wjazdu do Niemiec. To do pracodawcy lub zleceniodawcy należy obowiązek sprawdzenia, czy wjazd na terytorium Niemiec jest pilnie potrzebne. Takie zaświadczenie jest potrzebne dla pracowników odpowiedzialnych za:

 • funkcjonowanie systemu zdrowia;
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny;
 • funkcjonowanie placówek dyplomatyczno-konsularnych;
 • funkcjonowanie systemu prawnego;
 • funkcjonowanie niemieckich instytucji federalnych, landowych i lokalnych (gmin);
 • funkcjonowanie instytucji UE i organizacji międzynarodowych.

Ponadto, z obowiązku kwarantanny będą zwolnieni:

 • pracownicy sezonowi, gdy przez pierwsze dwa tygodnie pracodawca zapewni podobne warunki, jak podczas odbywania kwarantanny tj. praca i mieszkanie w małych grupach oraz brak kontaktu z innym osobami. Zgodę musi wydać odpowiedni urząd zdrowia przed przyjazdem pracowników sezonowych.
 • również odpowiednie urzędy ds. zdrowia (niem. Gesundheitsamt) będą mogły zwalniać osoby z obowiązku odbycia kwarantanny.

Pozostałe osoby muszą odbyć 14 dniową kwarantannę w zależności od regionu w Niemczech do daty wg poniżej tabeli:

 

Land Data obowiązywania
Bawaria do 17 maja 2020 r.
Badenia-Wirtembergia do 15 czerwca 2020 r.
Berlin do 5 czerwca 2020 r.
Brandenburgia do 5 czerwca 2020 r.
Brema do 20 maja 2020 r.
Dolna Saksonia do 27 maja 2020 r.**
Hamburg do 31 maja 2020 r.
Hesja do 5 czerwca 2020 r.
Kraj Saary do 17 maja 2020 r.
Meklemburgia-Pomorze Przednie do 10 czerwca 2020 r.
Nadrenia-Palatynat do 25 maja 2020 r.*
Nadrenia Płn.-Westfalia do 25 maja 2020 r.*
Saksonia do 20 maja 2020 r.
Saksonia-Anhalt do 27 maja 2020 r.
Szlezwik-Holsztyn do odwołania
Turyngia do 25 maja 2020 r.

 

Przeczytaj więcej https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

07-Covid-19 | CZy muszę jechać całą drogę w maseczce?

Covid-19 Info

Tak, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi maseczka jest obowiązkowa.

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

08-Covid-19 | Czy obecnie (podczas pandemii) dostępny jest minibar z kawą i herbatą?

Covid-19 Info

Niestety nie. Na czas pandemii, dlla wspólnego bezpieczeństwa pasażerów i załogi barek jest zamknięty do odwołania.

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

09-Covid-19 | Czy mogę przyjechać do Polski aby stąd kontynuować podróż w Ukrainę?

Covid-19 Info

Do Polski przyjazd autokarem realizujemy z ponad 250 miast Zachodniej Europy , jednak na ten moment ruch autobusowy na/z Ukrainę jest wstrzymany do odwołania.

Przeczytaj więcej https://granica.gov.pl/j/index.php/692-kolejne-zmiany-na-granicy-z-ukraina

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

10-Covid-19 | Czy matka z małym dzieckiem może siedzieć razem w autokarze?

Covid-19 Info

Tak. W cenie biletu pasażer otrzymuje dwa miejsca. W tym przypadku matki z dzieckiem do dyspozycji są cztery miejsca i można je dowolnie zająć.

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

11-Covid-19 | Czy w trakcie podróży autokraem na trasie UK Polska będzie podróżował ktoś na fotelu obok?

Covid-19 Info

Nie, w cenie jednego biletu pasażer ma do dyspozycji dwa miejsca , do momentu zniesienia obostrzeń dotyczących 50% zajętości miejsc w autokarze.

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

12-Covid-19 | Mam problemy z oddychaniem. Czy muszę podróżować w maseczce?

Covid-19 Info

Nie, zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia osoby, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane) nie mają obowiązku noszenia maseczki.

Przeczytaj więcej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zaslon-usta-i-nos

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

13-Covid-19 | Czy w obecnej sytuacji są czynne toalety na pokładzie autokarów?

Covid-19 Info

Tak są czynne i regularnie dezynfekowane po zakończonym kursie

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

14-Covid-19 | Dokumenty akceptowane na granicy PL - bez kwarantanny

Covid-19 Info

Rozporządzenie z 16/05/2020 w sposób mało precyjny sugeruje, że kwarantanną NIE będą objęte te osoby, które pracują w danym Państwie UE (domyślnie także w Wielkiej Brytanii) i przy przekroczeniu granicy potrafią to udowodnić.

Z informacji od naszych kierowców i pasażerów wynika, że dokumenty takie jak umowa o pracę, payslip wystarczą, aby przekroczyć granicę PL bez obowiązku 2 tygodniowej kwarantanny w PL.

Wiemy, wiemy... mało precyzjnie, ale inaczej się nie da! :)

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

Bagaż | waga, rozmiary, liczba

Liczba, rozmiary i waga bagaży, jakie Klient / Pasżer może przewieść autokarem na trase Wielka Brytania - Polska, różni się w zależności od firmy przewozowej.

SINDBAD
Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nie przekraczającej 30kg, za wyjątkiem połączeń do/z Włoch, Czech, Austrii, Słowenii i Grecji, gdzie Pasażer ma prawo do przewozu 1 sztuki bagażu o łącznej wadze nie przekraczającej 25kg. Pasażer oprócz bagażu podstawowego ma również prawo do przewozu 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg.
Więcej informacji  w → Warunkach Przewozu firmy Sindbad

AGAT
Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nie przekraczającej 30 kg i łącznych wymiarach nie przekraczających 90 x 75 x 25 cm. Pasażer oprócz bagażu podstawowego ma prawo do przewozu 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg. Przewóz każdej następnej sztuki bagażu podlega opłacie. O zabraniu dodatkowego bagażu każdorazowo decyduje załoga autokaru. Bagaż dodatkowy jest płatny w autokarze wg cenników dostępnych u załogi. Po dokonaniu opłaty za dodatkowy bagaż, istnieje możliwość otrzymania pokwitowania od pilota.
Więcej Informacji w → Warunkach Przewozu firmy AGAT

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

Bilety OPEN | bilety otwarte

Bilet OPEN (z ang. "otwarty") jest praktycznie biletem "w obie strony", ale bez określonej daty powrotu w chwili zakupu biletu.

Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla Klientów / Podróżników, którzy nie znają daty powrotu w chwili zakupu biletu. Datę powrotu zgłaszają dopiero wówczas, kiedy będzie ona już im znana.

Zgłoszenie daty powrotu - to tzw. "zamknięcie biletu otwartego". Należy tego dokonać przynajmniej na kilka dni przed datą powrotu (im wcześniej tym lepiej - w sezonie może nie być miejsc!). Zamknęcia można dokonać najlepiej w biurze w którym bilet został zakupiony (np. przy pomocy znajomego), lub  najwygodniej telefonicznie [+44 (0)20 8840 8883],  Alernatywnie, bilet można także zamknąć prze Internet na stronie, na ktorej zostal zakupiony, poprzez zalogowanie się do systemu (PIN i numer biletu wymagane).

Bilety OPEN (bilety otwarte) są w takiej samej cenie jak bilety w obie strony.
Zamknięcie biletu OPEN (biletu otwartego) jest bezpłatne. Żadnych dodatkowych kosztów!

Bilety OPEN ważne są zwykle prze okres 12 miesięcy od daty wyjazdu (nie zakupu).

Zamknij bilet OPEN (otwarty) tutaj → TWÓJ BILET.
Zamknij bilet przez telefon: +44 (0)20 8840 8883 (Pn - Pt:: 10 - 21; Sob: 10 - 15; Nie: 11 - 15)

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

Jak kupować bilety autokarowe Sindbad?

ONLINE

Tutaj na naszej stronie. Rezrwuj teraz→

 

PRZEZ TELEFON

Zadzwoń 020 8840 8883 - zapłać kartą!
Najszybciej, najwygodniej, najbezpieczniej...
Zobacz jak →

 

W BIURZE

Atlas Travel London
Biuro Główne
28-29 The Broadway
London W5 2NP
I w innych punktach sprzedaży.
Zobacz na mapie →

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

Kto może podróżować na zakupionym bilecie?

Bez względu na firmę przewozowa i sposób zakupu, każdy bilet autokarowy uprawnia do przejazdu TYLKO i WYŁĄCZNIE tę osobę na której imię i nazwisko bilet został wystawiony. Bilety są imienne i nie mogą być udostępnione i wykorzystane przez osoby trzecie.

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

Osoby małoletnie / dzieci - przewóz autokarem

Osoby niepełnoletnie - dzieci i młodzież powyżej 12-go roku życia i poniżej 18-go roku życia mogą podróżować samodzielnie (z wyjątkiem podróży do/z Włoch, Grecji, Bułgarii, Wielkiej Brytanii i na Ukrainę) ; opiekunowie odprowadzający dzieci na odjazd autokaru zobowiązani są podpisać dostępny u pilota, lub do pobrania / wydruku na tej stronie, „Wniosek dotyczący przewozu osób nieletnich”.

W przypadku podróży do Wielkiej Brytanii (od 16 roku życia) wymagane są - oprócz wniosku / deklaracji przewozu osób niepełnoletnich - także kopie dokumentów tożsamości rodziców dziecka.

Odpowiednie deklaracje przewozu osób małoletnich poszczególnymi liniami autokarowymi  dostępne są do pobrania / wydruku  → pod tym linkiem, lub poniżej (Pobierz PDF).

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

Paczki / przesyłki autokarem do polski?

Żadna z firm autokarowych (Sindbad, Agat etc...) obsługująca trasy Polska - UK, nie zajmuje się przewozem przesyłek i nie odpowiada za jakiekolwiek przesyłki przekazywane kierowcom lub pilotom celem przewiezienia ich za granicę.

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

Wymagane dokumenty podróżne w EU

Dokumentami uprawniajacymi do podróży za granicę w ramach Unii Europejskiej są: paszport, lub dowód osobisty. Żaden z tych dokumentów nie jest wymagany przy zakupie biletu autokarowego, niemniej każdy z podróżujących powinien jeden z tych dokumentów posiadać podczas podróży autokarem w przypadku ewentualnej kontroli granicznej. Osoby niepełnoletnie nie posiadające dowodu osobistego, lub paszportu mogą podróżować jedenie pod opieką osoby trzeciej pełnoletniej.

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy

Dalsze pytania | więcej informacji...

Nie znaleźliście Państwo informacji o biletach autokarowych? Prosimy przesłać dodatkowe pytania, lub zadzwonić!

Napisz do nas!
Zadaj Teraz Pytanie
Zadzwoń teraz!
+44 (0)20 8840 8883

bilety do polski

polskie biuro podrozy UK | Polskie biuro podrozy Londyn polskie biuro podrozy Ealing | polskie biuro podrozy Anglia

Wyślij zapytanie

Odpowiadamy zawsze, zwykle w ciągu następngo pracującego dnia
2000 znaków pozostało
Dodaj pliki
Oświadczamy, iż NIE przekazujemy nikomu w żadnej formie Państwa danych kontaktowych!

Zadzwoń Teraz!

Tel: +44 (0)20 8840 8883

Pn - Pt: 10.oo - 21.00
Sob: 10.oo - 15.00
Niedz: 11.00 - 15.00


PODAJ DALEJ