• Start
  • FAQ
  • 03-Covid-19 | Kwarantanna po przyjeździe do Polski autokarem z zagranicy?

03-Covid-19 | Kwarantanna po przyjeździe do Polski autokarem z zagranicy?

Bilety Autokarowe | Polska - Wielka Brytania

FAQ - Często Zadawane Pytania

03-Covid-19 | Kwarantanna po przyjeździe do Polski autokarem z zagranicy?
Opublikowano:
28 maj 2020

Covid-19 Info

Przyjeżdżając do Polski po 16.05.2020 z krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego(EOG) z kwarantanny zwolnione są osoby przekraczające granicę:

  • w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczpospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach (nie dotyczy pracowników medycznych oraz zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej);
  • będące uczniami i studentami pobierającymi naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami i studentami w celu umożliwienia tej nauki;
  • będące dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem.

Przeczytaj więcej http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087801.pdf

Powyższa informacja aktualna w chwili publikacji (patrz data powyżej). Pomimo wszelkich starań, właściciel strony biletyautokarowe.uk, nie ponosi prawnej odpowiedzialności za (jakkolwiek małoprawdopodobne) błędy, lub rozbieżności w przepisach z oryginalnym tekstem danego przewoźnika. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczniy: +44 (0)20 8840 8883, osobiście lub przez → formularz kontaktowy


PODAJ DALEJ